Wyznacz iloraz ciągu geometrycznego dla a4=12 i a6=8

Aby wyznaczyć iloraz ciągu geometrycznego, gdzie a4=12 i a6=8 stosujemy wzór otrzymany z przekształcenia wzoru na n-ty wyraz ciągu:

$ q^{n-k} = \frac{a_n}{a_k}$

Wyznaczamy iloraz q:

$ q^{4-6}= \frac{ 12 }{ 8 } $

$ q^{-2}= \frac{ 12 }{ 8 } $

$ \frac {1}{q^{2}}= \frac{ 12 }{ 8 } $

$ q^{2}= \frac{ 8 }{ 12 } $

$ q^{2}= 0.666666666667 $

$ q = \sqrt[2]{0.666666666667} $

$ q = 0.816496580928 \lor q = -0.816496580928$Rozwiązanie: iloraz $ q = 0.816496580928 $ lub $ q = - 0.816496580928 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady