Wyznacz różnicę r ciągu arytmetycznego

Wyznacz różnicę r ciągu arytmetycznego znając wartości n-tego i k-tego wyrazu ciągu:
Podaj wartości poszczególnych wyrazów:
$ a_n = $

$ a_k = $

$ n = $

$ k = $