Wyznacz n-ty wyraz ciągu arytmetycznego

Wyznacz n-ty wyraz ciągu arytmetycznego znając pierwszy jego wyraz oraz róznicę r:

Podaj wartości poszczególnych wyrazów:
$ a_1 = $

$ r = $
numer wyrazu do wyznaczenia:
$ n = $