gdzie jesteś: Start / Ciągi matematyczne

Wyznacz n-ty wyraz ciągu arytmetycznego

Dowiedz się jak wyznaczyć n-ty wyraz ciągu arytmetycznego

Wyznacz n-ty wyraz ciągu geometrycznego

Dowiedz się jak wyznaczyć n-ty wyraz ciągu geometrycznego

Wyznacz różnicę r ciągu arytmetycznego

Wyznacz różnicę ciągu arytmetycznego

Wyznacz iloraz q ciągu geometrycznego

W łatwy sposób wyznacz różnicę ciągu geometrycznego

Wyznacz sumę ciągu arytmetycznego

Tutaj możesz wyznaczyć sumę ciągu arytmetycznego

Wyznacz sumę ciągu geometrycznego

Używając tej opcji możesz w łatwy sposób wyznaczyć sumę ciągu geometrycznego