gdzie jesteś: Start / Działania pisemne

Dodawanie pisemne

Naucz się dodawać pisemnie

Odejmowanie pisemne

Jak odejmować pisemnie?

Mnożenie pisemne

Naucz się mnożyć pisemnie

Dzielenie pisemne

Naucz się jak dzielić pisemnie