Wyznacz n-ty wyraz ciągu geometrycznego

Wyznacz n-ty wyraz ciągu geometrycznego znając wartość k-tego wyrazu oraz iloraz q:

Podaj wartości poszczególnych wyrazów:
$ a_k = $

$ q = $
numer wyrazu k i wyrazu n do wyznaczenia:
$ k = $

$ n = $