Wyznacz 6 wyraz ciągu geometrycznego gdzie a5=10 i q=2

Aby wyznaczyć 6 wyraz ciągu geometrycznego, gdzie a5=10 i iloraz q ciągu wynosi 2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_k*q^{(n-k)}$

Wyznaczamy wyraz $ a_{6} $:

$ a_{6}= 10 * (2)^{(6-5)} $

$ a_{6}= 10 * (2)^{1} $

$ a_{6}= 10 * (2) $

$ a_{6}= 20 $Rozwiązanie: $ a_{6} = 20 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady