Wyznacz 6 wyraz ciągu geometrycznego gdzie a4=20 i q=2

Aby wyznaczyć 6 wyraz ciągu geometrycznego, gdzie a4=20 i iloraz q ciągu wynosi 2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_k*q^{(n-k)}$

Wyznaczamy wyraz $ a_{6} $:

$ a_{6}= 20 * (2)^{(6-4)} $

$ a_{6}= 20 * (2)^{2} $

$ a_{6}= 20 * (4) $

$ a_{6}= 80 $Rozwiązanie: $ a_{6} = 80 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady