Wyznacz 3 wyraz ciągu geometrycznego gdzie a1=4 i q=1/3

Aby wyznaczyć 3 wyraz ciągu geometrycznego, gdzie a1=4 i iloraz q ciągu wynosi 1/3 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_k*q^{(n-k)}$

Wyznaczamy wyraz $ a_{3} $:

$ a_{3}= 4 * (\frac{1}{3})^{(3-1)} $

$ a_{3}= 4 * (\frac{1}{3})^{2} $

$ a_{3}= 4 * \frac{1}{9} $

$ a_{3}= \frac{1*(4)}{9} $

$ a_{3}= \frac{4}{9} $

$ a_{3}= 0.444444444444 $Rozwiązanie: $ a_{3} = 0.444444444444 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady