Wyznacz sumę ciągu arytmetycznego

Sumę wyrazów ciągu artytmetycznego liczy się dla określonej liczby wyrazów w ten sposób, że liczymy od pierwszego wyrazu do wyrazu danego i tak suma trzydziestu pierwszych wyrazów ciągu to suma wyrazów od pierwszego do trzydziestego.

Wyznacz sumę ciągu arytmetycznego:

Podaj wartości poszczególnych wyrazów:
$ a_1 = $

$ a_n = $

ilość wyrazów w ciągu:
$ n = $


Wyznacz sumę ciągu arytmetycznego - przykłady