Wyznacz sumę 23-elementowego ciągu arytmetycznego gdzie a1=1 i a23=3

Aby wyznaczyć sumę 23-elementowego ciągu arytmetycznego, gdzie a1=1 i a23=3 stosujemy następujący wzór:

$ S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} * n $

Obliczamy sumę ciągu arytmetycznego $ S_{23} $:

$ S_{23}= \frac{1 + (3)}{2} * 23 $

$ S_{23}= \frac{4}{2} * 23 $

$ S_{23}= 2 * 23 $

$ S_{23}= 46 $Rozwiązanie: $ S_{23} = 46 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady