Wyznacz sumę 10-elementowego ciągu arytmetycznego gdzie a1=1 i a10=10

Aby wyznaczyć sumę 10-elementowego ciągu arytmetycznego, gdzie a1=1 i a10=10 stosujemy następujący wzór:

$ S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} * n $

Obliczamy sumę ciągu arytmetycznego $ S_{10} $:

$ S_{10}= \frac{1 + (10)}{2} * 10 $

$ S_{10}= \frac{11}{2} * 10 $

$ S_{10}= 5.5 * 10 $

$ S_{10}= 55 $Rozwiązanie: $ S_{10} = 55 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady