Wyznacz sumę 4-elementowego ciągu arytmetycznego gdzie a1=-3 i a4=4

Aby wyznaczyć sumę 4-elementowego ciągu arytmetycznego, gdzie a1=-3 i a4=4 stosujemy następujący wzór:

$ S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} * n $

Obliczamy sumę ciągu arytmetycznego $ S_{4} $:

$ S_{4}= \frac{-3 + (4)}{2} * 4 $

$ S_{4}= \frac{1}{2} * 4 $

$ S_{4}= 0.5 * 4 $

$ S_{4}= 2 $Rozwiązanie: $ S_{4} = 2 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady