Wyznacz sumę 1-elementowego ciągu arytmetycznego gdzie a1=5 i a1=4

Aby wyznaczyć sumę 1-elementowego ciągu arytmetycznego, gdzie a1=5 i a1=4 stosujemy następujący wzór:

$ S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} * n $

Obliczamy sumę ciągu arytmetycznego $ S_{1} $:

$ S_{1}= \frac{5 + (4)}{2} * 1 $

$ S_{1}= \frac{9}{2} * 1 $

$ S_{1}= 4.5 * 1 $

$ S_{1}= 4.5 $Rozwiązanie: $ S_{1} = 4.5 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady