Wyznacz sumę ciągu geometrycznego

Do obliczenia sumy ciągu geometrycznego potrzebujemy wartości pierwszego wyrazu, wartość ilorazu oraz numer ostatniego wyrazu.

Wyznacz sumę ciągu geometrycznego:

Podaj wartości poszczególnych wyrazów:
$ a_1 = $

$ q = $
ilość wyrazów w ciągu:
$ n = $


Wyznacz sumę ciągu geometrycznego - przykłady