Wyznacz sumę 1001-elementowego ciągu arytmetycznego gdzie a1=1 i a1001=1/1000

Aby wyznaczyć sumę 1001-elementowego ciągu arytmetycznego, gdzie a1=1 i a1001=1/1000 stosujemy następujący wzór:

$ S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} * n $

Obliczamy sumę ciągu arytmetycznego $ S_{1001} $:

$ S_{1001}= \frac{1}{2} * ( 1 + \frac{1}{1000}) * 1001 $

$ S_{1001}= \frac{1}{2} * 1001 * ( 1 + \frac{1}{1000}) $

$ S_{1001}= 500.5 * ( \frac{(1*(1000))+(1)}{1000}) $

$ S_{1001}= 500.5 * ( \frac{(1000)+(1)}{1000}) $

$ S_{1001}= 500.5 * ( \frac{1001}{1000}) $

$ S_{1001}= 500.5 * (1.001) $

$ S_{1001}= 501.0005 $Rozwiązanie: $ S_{1001} = 501.0005 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady