Wyznacz sumę 25-elementowego ciągu arytmetycznego gdzie a1=1 i a25=2

Aby wyznaczyć sumę 25-elementowego ciągu arytmetycznego, gdzie a1=1 i a25=2 stosujemy następujący wzór:

$ S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} * n $

Obliczamy sumę ciągu arytmetycznego $ S_{25} $:

$ S_{25}= \frac{1 + (2)}{2} * 25 $

$ S_{25}= \frac{3}{2} * 25 $

$ S_{25}= 1.5 * 25 $

$ S_{25}= 37.5 $Rozwiązanie: $ S_{25} = 37.5 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady