Wyznacz sumę 2-elementowego ciągu arytmetycznego gdzie a1=1 i a2=0.5

Aby wyznaczyć sumę 2-elementowego ciągu arytmetycznego, gdzie a1=1 i a2=0.5 stosujemy następujący wzór:

$ S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} * n $

Obliczamy sumę ciągu arytmetycznego $ S_{2} $:

$ S_{2}= \frac{1 + (0.5)}{2} * 2 $

$ S_{2}= \frac{1.5}{2} * 2 $

$ S_{2}= 0.75 * 2 $

$ S_{2}= 1.5 $Rozwiązanie: $ S_{2} = 1.5 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady