Wyznacz iloraz ciągu geometrycznego dla a8=4 i a6=7

Aby wyznaczyć iloraz ciągu geometrycznego, gdzie a8=4 i a6=7 stosujemy wzór otrzymany z przekształcenia wzoru na n-ty wyraz ciągu:

$ q^{n-k} = \frac{a_n}{a_k}$

Wyznaczamy iloraz q:

$ q^{8-6}= \frac{ 4 }{ 7 } $

$ q^{2}= \frac{ 4 }{ 7 } $

$ q^{2}= 0.571428571429 $

$ q= \sqrt[2]{0.571428571429} $

$ q= 0.755928946018 $Rozwiązanie: iloraz $ q = 0.755928946018 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady