Wyznacz 12 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=6 i r=5

Aby wyznaczyć 12 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=6 i różnica r ciągu wynosi 5 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{12} $:

$ a_{12}= 6 + ( 12 - 1) * (5) $

$ a_{12}= 6 + ( 11) * (5) $

$ a_{12}= 6 + ( 55) $

$ a_{12}= 61 $Rozwiązanie: $ a_{12} = 61 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady