Wyznacz 1 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=09 i r=12

Aby wyznaczyć 1 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=09 i różnica r ciągu wynosi 12 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{1} $:

$ a_{1}= 09 + ( 1 - 1) * (12) $

$ a_{1}= 09 + ( 0) * (12) $

$ a_{1}= 09 + ( 0) $

$ a_{1}= 9 $Rozwiązanie: $ a_{1} = 9 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady