Wyznacz 25 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=4 i r=3

Aby wyznaczyć 25 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=4 i różnica r ciągu wynosi 3 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{25} $:

$ a_{25}= 4 + ( 25 - 1) * (3) $

$ a_{25}= 4 + ( 24) * (3) $

$ a_{25}= 4 + ( 72) $

$ a_{25}= 76 $Rozwiązanie: $ a_{25} = 76 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady