Wyznacz 3 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=2 i r=5

Aby wyznaczyć 3 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=2 i różnica r ciągu wynosi 5 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{3} $:

$ a_{3}= 2 + ( 3 - 1) * (5) $

$ a_{3}= 2 + ( 2) * (5) $

$ a_{3}= 2 + ( 10) $

$ a_{3}= 12 $Rozwiązanie: $ a_{3} = 12 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady