Wyznacz 1 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=4 i r=-6

Aby wyznaczyć 1 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=4 i różnica r ciągu wynosi -6 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{1} $:

$ a_{1}= 4 + ( 1 - 1) * (-6) $

$ a_{1}= 4 + ( 0) * (-6) $

$ a_{1}= 4 + ( 0) $

$ a_{1}= 4 $Rozwiązanie: $ a_{1} = 4 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady