Wyznacz 6 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=9 i r=3

Aby wyznaczyć 6 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=9 i różnica r ciągu wynosi 3 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{6} $:

$ a_{6}= 9 + ( 6 - 1) * (3) $

$ a_{6}= 9 + ( 5) * (3) $

$ a_{6}= 9 + ( 15) $

$ a_{6}= 24 $Rozwiązanie: $ a_{6} = 24 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady