Wyznacz 6 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=8 i r=13

Aby wyznaczyć 6 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=8 i różnica r ciągu wynosi 13 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{6} $:

$ a_{6}= 8 + ( 6 - 1) * (13) $

$ a_{6}= 8 + ( 5) * (13) $

$ a_{6}= 8 + ( 65) $

$ a_{6}= 73 $Rozwiązanie: $ a_{6} = 73 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady