Wyznacz 13 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=-1 i r=3

Aby wyznaczyć 13 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=-1 i różnica r ciągu wynosi 3 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{13} $:

$ a_{13}= -1 + ( 13 - 1) * (3) $

$ a_{13}= -1 + ( 12) * (3) $

$ a_{13}= -1 + ( 36) $

$ a_{13}= 35 $Rozwiązanie: $ a_{13} = 35 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady