Wyznacz 96544 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=6337 i r=-7897

Aby wyznaczyć 96544 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=6337 i różnica r ciągu wynosi -7897 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{96544} $:

$ a_{96544}= 6337 + ( 96544 - 1) * (-7897) $

$ a_{96544}= 6337 + ( 96543) * (-7897) $

$ a_{96544}= 6337 + ( -762400071) $

$ a_{96544}= -762393734 $Rozwiązanie: $ a_{96544} = -762393734 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady