Wyznacz 6 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=5 i r=3

Aby wyznaczyć 6 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=5 i różnica r ciągu wynosi 3 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{6} $:

$ a_{6}= 5 + ( 6 - 1) * (3) $

$ a_{6}= 5 + ( 5) * (3) $

$ a_{6}= 5 + ( 15) $

$ a_{6}= 20 $Rozwiązanie: $ a_{6} = 20 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady