Wyznacz 45 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=140 i r=5

Aby wyznaczyć 45 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=140 i różnica r ciągu wynosi 5 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{45} $:

$ a_{45}= 140 + ( 45 - 1) * (5) $

$ a_{45}= 140 + ( 44) * (5) $

$ a_{45}= 140 + ( 220) $

$ a_{45}= 360 $Rozwiązanie: $ a_{45} = 360 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady