Wyznacz 81 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=-3/5 i r=0.02

Aby wyznaczyć 81 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=-3/5 i różnica r ciągu wynosi 0.02 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{81} $:

$ a_{81}= \frac{-3}{5} + ( 81 - 1) * (0.02) $

$ a_{81}= \frac{-3}{5} + 80 * (0.02) $

$ a_{81}= \frac{-3}{5} + (1.6) $

$ a_{81}= \frac{-3 + (8)}{5} $

$ a_{81}= \frac{5}{5} $

$ a_{81}= 1 $Rozwiązanie: $ a_{81} = 1 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady