Wyznacz 11 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=23 i r=27

Aby wyznaczyć 11 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=23 i różnica r ciągu wynosi 27 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{11} $:

$ a_{11}= 23 + ( 11 - 1) * (27) $

$ a_{11}= 23 + ( 10) * (27) $

$ a_{11}= 23 + ( 270) $

$ a_{11}= 293 $Rozwiązanie: $ a_{11} = 293 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady