Wyznacz 5 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=6 i r=6

Aby wyznaczyć 5 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=6 i różnica r ciągu wynosi 6 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{5} $:

$ a_{5}= 6 + ( 5 - 1) * (6) $

$ a_{5}= 6 + ( 4) * (6) $

$ a_{5}= 6 + ( 24) $

$ a_{5}= 30 $Rozwiązanie: $ a_{5} = 30 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady