Wyznacz 22 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=-12 i r=-3

Aby wyznaczyć 22 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=-12 i różnica r ciągu wynosi -3 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{22} $:

$ a_{22}= -12 + ( 22 - 1) * (-3) $

$ a_{22}= -12 + ( 21) * (-3) $

$ a_{22}= -12 + ( -63) $

$ a_{22}= -75 $Rozwiązanie: $ a_{22} = -75 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady