Wyznacz 13 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=10 i r=-2

Aby wyznaczyć 13 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=10 i różnica r ciągu wynosi -2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{13} $:

$ a_{13}= 10 + ( 13 - 1) * (-2) $

$ a_{13}= 10 + ( 12) * (-2) $

$ a_{13}= 10 + ( -24) $

$ a_{13}= -14 $Rozwiązanie: $ a_{13} = -14 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady