Wyznacz 3 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=44 i r=32

Aby wyznaczyć 3 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=44 i różnica r ciągu wynosi 32 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{3} $:

$ a_{3}= 44 + ( 3 - 1) * (32) $

$ a_{3}= 44 + ( 2) * (32) $

$ a_{3}= 44 + ( 64) $

$ a_{3}= 108 $Rozwiązanie: $ a_{3} = 108 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady