Wyznacz 15 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=6 i r=14

Aby wyznaczyć 15 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=6 i różnica r ciągu wynosi 14 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{15} $:

$ a_{15}= 6 + ( 15 - 1) * (14) $

$ a_{15}= 6 + ( 14) * (14) $

$ a_{15}= 6 + ( 196) $

$ a_{15}= 202 $Rozwiązanie: $ a_{15} = 202 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady