Wyznacz 21 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=3 i r=6

Aby wyznaczyć 21 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=3 i różnica r ciągu wynosi 6 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{21} $:

$ a_{21}= 3 + ( 21 - 1) * (6) $

$ a_{21}= 3 + ( 20) * (6) $

$ a_{21}= 3 + ( 120) $

$ a_{21}= 123 $Rozwiązanie: $ a_{21} = 123 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady