Wyznacz 3 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=1 i r=2

Aby wyznaczyć 3 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=1 i różnica r ciągu wynosi 2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{3} $:

$ a_{3}= 1 + ( 3 - 1) * (2) $

$ a_{3}= 1 + ( 2) * (2) $

$ a_{3}= 1 + ( 4) $

$ a_{3}= 5 $Rozwiązanie: $ a_{3} = 5 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady