Wyznacz 99999999999999 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=322 i r=4

Aby wyznaczyć 99999999999999 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=322 i różnica r ciągu wynosi 4 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{99999999999999} $:

$ a_{99999999999999}= 322 + ( 99999999999999 - 1) * (4) $

$ a_{99999999999999}= 322 + ( 99999999999998) * (4) $

$ a_{99999999999999}= 322 + ( 399999999999992) $

$ a_{99999999999999}= 400000000000314 $Rozwiązanie: $ a_{99999999999999} = 400000000000314 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady