Wyznacz 33 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=1 i r=6

Aby wyznaczyć 33 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=1 i różnica r ciągu wynosi 6 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{33} $:

$ a_{33}= 1 + ( 33 - 1) * (6) $

$ a_{33}= 1 + ( 32) * (6) $

$ a_{33}= 1 + ( 192) $

$ a_{33}= 193 $Rozwiązanie: $ a_{33} = 193 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady