Wyznacz 21 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=7 i r=4

Aby wyznaczyć 21 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=7 i różnica r ciągu wynosi 4 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{21} $:

$ a_{21}= 7 + ( 21 - 1) * (4) $

$ a_{21}= 7 + ( 20) * (4) $

$ a_{21}= 7 + ( 80) $

$ a_{21}= 87 $Rozwiązanie: $ a_{21} = 87 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady