Wyznacz 5 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=2 i r=1

Aby wyznaczyć 5 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=2 i różnica r ciągu wynosi 1 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{5} $:

$ a_{5}= 2 + ( 5 - 1) * (1) $

$ a_{5}= 2 + ( 4) * (1) $

$ a_{5}= 2 + ( 4) $

$ a_{5}= 6 $Rozwiązanie: $ a_{5} = 6 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady