Wyznacz 1 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=12 i r=60

Aby wyznaczyć 1 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=12 i różnica r ciągu wynosi 60 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{1} $:

$ a_{1}= 12 + ( 1 - 1) * (60) $

$ a_{1}= 12 + ( 0) * (60) $

$ a_{1}= 12 + ( 0) $

$ a_{1}= 12 $Rozwiązanie: $ a_{1} = 12 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady