Wyznacz 1 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=2/3 i r=-2

Aby wyznaczyć 1 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=2/3 i różnica r ciągu wynosi -2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{1} $:

$ a_{1}= \frac{2}{3} + ( 1 - 1) * (-2) $

$ a_{1}= \frac{2}{3} + 0 * (-2) $

$ a_{1}= \frac{2}{3} + (0) $

$ a_{1}= \frac{2 + (0)}{3} $

$ a_{1}= \frac{2}{3} $

$ a_{1}= 0.666666666667 $Rozwiązanie: $ a_{1} = 0.666666666667 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady