Wyznacz 16 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=-8 i r=-2

Aby wyznaczyć 16 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=-8 i różnica r ciągu wynosi -2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{16} $:

$ a_{16}= -8 + ( 16 - 1) * (-2) $

$ a_{16}= -8 + ( 15) * (-2) $

$ a_{16}= -8 + ( -30) $

$ a_{16}= -38 $Rozwiązanie: $ a_{16} = -38 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady