Wyznacz 53 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=16 i r=5

Aby wyznaczyć 53 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=16 i różnica r ciągu wynosi 5 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{53} $:

$ a_{53}= 16 + ( 53 - 1) * (5) $

$ a_{53}= 16 + ( 52) * (5) $

$ a_{53}= 16 + ( 260) $

$ a_{53}= 276 $Rozwiązanie: $ a_{53} = 276 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady