Wyznacz 1 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=1 i r=2

Aby wyznaczyć 1 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=1 i różnica r ciągu wynosi 2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{1} $:

$ a_{1}= 1 + ( 1 - 1) * (2) $

$ a_{1}= 1 + ( 0) * (2) $

$ a_{1}= 1 + ( 0) $

$ a_{1}= 1 $Rozwiązanie: $ a_{1} = 1 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady