Wyznacz 3 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=25 i r=-2

Aby wyznaczyć 3 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=25 i różnica r ciągu wynosi -2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{3} $:

$ a_{3}= 25 + ( 3 - 1) * (-2) $

$ a_{3}= 25 + ( 2) * (-2) $

$ a_{3}= 25 + ( -4) $

$ a_{3}= 21 $Rozwiązanie: $ a_{3} = 21 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady