Wyznacz 4 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=25 i r=-2

Aby wyznaczyć 4 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=25 i różnica r ciągu wynosi -2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{4} $:

$ a_{4}= 25 + ( 4 - 1) * (-2) $

$ a_{4}= 25 + ( 3) * (-2) $

$ a_{4}= 25 + ( -6) $

$ a_{4}= 19 $Rozwiązanie: $ a_{4} = 19 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady